Vadehavet

Posted by askfat on sep 20th, 2022
2022
sep 20

Vadehavet strækker sig fra Esbjerg til Den Helder i Holland, og er en kystlinje med meget specielle tidevands forhold. Den sydvestlige del af Danmarks kyst er meget speciel, og hele vadehavs kystlinjen blev optaget på Unesco’s verdensarvsliste i 2006. Vadehavet er især kendt for de mange fugle som tiltrækkes af området, og derfor er fugleforeningerne vestpå anderledes end fugleforeningerne østpå i Danmark. Mange trækfugle benytter den vestlige kyst til at ”tanke op” på deres vej nordpå eller sydpå. Det havde været kortere at trække igennem den østlige del af Danmark, men vadehavet tiltrækker fugle som bruger kysten til rasteplads. Det lave vand, med masser af sol og omvæltning i vandet giver gode vækstbetingelser for alger. Dyr som plankton og filtrerende dyr lever godt på algerne, og giver føde til større og større dyr. Vadehavet har gode muligheder for føde, og mange forskellige miljøer som fuglene kan udnytte efter deres specialisering. Man skulle tro at med så gode muligheder for føde, var den sydvestlige kyst et godt ynglested for fugle, men desværre ikke. På grund af de store forskelle i tidevandet, og hvor barskt miljøet kan være, er der forholdsvist få fuglearter som benytter vadehavet til yngleplads. Ynglefuglene på den vestlige kyst har visse karakteristiske tilpasninger for at tilpasse sig miljøet. Hannen og hunnen ruger begge to på æggene og æggene er forholdsvist store, så ungerne klækkes mere udviklede end hos andre fuglearter. Fugleforeninger på den sydvestlige kyst arrangerer derfor mange udflugter for at se de ynglende fugle og deres unger.

Leave a Comment
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.